Klik op de afbeelding om terug te gaan naar de website.
PRIVACY & COOKIES:

Algemene Verordening Gegevensbescherming // 4th Events B.V.


BELEID:
Versie van 1 januari 2020.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website www.4thevents.com omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.
4th Events B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.


PERSOONSGEGEVENS:

4th Events B.V. verwerkt persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten, indien u zich actief beweegt op onze platformen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en Achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummers;
- E-Mailadressen;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals: - Social Media Profielen;
- Gegevens over uw activiteiten op onze websites;
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites;


PRIVACY

Met de gegevens die wij verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig mee om.
Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.
Wij verzamelen informatie over onze websitebezoekers om de volgende redenen:

- Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;
- Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden;
- Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures;
- Om u te kunnen bellen, wanneer dit nodig is;
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;

Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld: pdf's of andere bestanden (virusvrij) te versturen, om u in te schrijven voor onze mailing en om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Het is ten all tijden mogelijk om u uit te schrijven via de link onderaan de mails die wij sturen of door uw verzoek door te geven via info@4thevents.com.

Voor gebruikers onder de 16 jaar geldt dat er toestemming gevraagd moet worden aan een ouder, voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website,
indien deze worden achtergelaten wordt er van uit gegaan dat deze toestemming is verleend.


HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS:

4th Events B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) is maximaal 30 jaar na het laatste contact.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

4th Events B.V. gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens.
Wij verkopen geen persoonlijke gegevens.
Indien nodig voor voltooiing van de aangeboden diensten, worden uw gegevens wel gedeeld met onze partners;
maar ook onze partners zullen uw gegevens alleen gebruiken om de diensten te voltooien en indien nodig wel bijhouden om deze diensten te kunnen blijven voltooien, verder zullen de gegevens nergens voor gebruikt worden en met veel zorg bewaard worden.
Uw gegevens worden zowel door ons als door onze partners niet uit handen gegeven.


COOKIES etc.:

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanner u onze website gebruikt. 4th Events B.V. gebruikt functionele, analystische en tracking cookies.
We gebruiken deze coocies enerzijds voor technische doeleinden en daarmee te zorgen dat de website(s) naar behoren werken en om hiermee onze website(s) te optimaliseren.
Anderzijds plaatsen we cookies die uw online gedrag registeren, zodat wij u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geļnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan (bij geen pop-up gaat u akkoord door de verwijzing 1 naar onze avg op de beginpagina).


ANALYSTICS COOKIES:

Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analystics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website(s) zijn en welke pagina's er worden bezocht.
Op basis van deze data kunnen wij de website(s) optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.


ADVERTISING COOKIES:

Met uw toestemmming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op uw apparatuur. De advertising cookies maken het mogelijk gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden.


SOCIAL MEDIA COOKIES:

Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld: Youtube, Facebook en LinkedIn en andere social media kanalen, bevat vaak cookies. Daarnaast maken we gebruik van de Facebook-pixel en LinkedIN Insight Tag, waarmee data wordt verzameld die ons helpt bij het optimaliseren van onze content.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website Veilig Internetten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correcctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4thevents.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummmer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
4th Events B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


BESCHERMING:

4thEvents B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@4thevents.com.