Missie

De Stichting Reddings Team Zeedieren Velsen heeft als doel het bieden van steun aan personen
en instellingen die zich waar ook ter wereld bezighouden met hulp aan zeedieren die in problemen zijn gekomen
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

– Het op ieder moment van de dag met inzet van vrijwillige medewerk(st)ers redden van zeedieren in de ruimste zin van het woord.

– Het verzorgen van opleidingen voor vrijwillige medewerk(st)ers om hun werkzaamheden met zeedieren op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.

– Het binnen de mogelijkheden van het landelijke netwerk verzorgen van transport over de weg,
    het water en in de lucht, zodat zeedieren die in nood verkeren op een verantwoorde wijze in een opvangcentrum
    afgegeven kunnen worden voor verdere verzorging.

– Het regelen en onderhouden van een systeem van unieke identificatie (zoals een persoonlijke pas)
    waarmee RTZ-vrijwilligers / medewerk(st)ers kunnen aantonen dat zij aangesloten zijn bij de Stichting
    en op verantwoorde wijze met zeedieren kunnen omgaan.

– Het verzorgen van goede communicatie tussen onder meer de vrijwillige medewerk(st)ers, de opvangcentra en (overheids)instanties.

– Het streven naar alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen.

– De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel,
    alle inkomsten worden besteed aan het bieden van de steun en de middelen die daarvoor nodig zijn.


    Online Ticket-VerKoop KOOP HIER UW TICKETS).